Älykäs älytalo älykkästi älykkäällä älykäyttökontekstilla

Missä määrin ohjelmiston tuottajan tulee välittää muuttuvasta käyttökontekstista? Nykyinen trendi tuntuu olevan tuottaa ohjelmistoja palvelu…