Älykäs älytalo älykkästi älykkäällä älykäyttökontekstilla

Missä määrin ohjelmiston tuottajan tulee välittää muuttuvasta käyttökontekstista? Nykyinen trendi tuntuu olevan tuottaa ohjelmistoja palveluina (System as a Service) joka toimisi mahdollisimman laajasti ihmisen elämässä. Tietysti jos ohjelmistosta tai laitteistosta tekee joka elämänalueeseen sopivaa, on helpompi saada käyttäjä siitä riippuvaiseksi ja sitouttaa käyttäjä valmistajan ekosysteemiin mahdollisimman pitkäksi ajaksi. Dynaamisen käyttökontekstin seurauksena ohjelmisto laajenee ja integroituu laitteiston kanssa herkästi yhteen laajamittaisen seurannan mahdollistamiseksi. Eihän laitteisto voi tietenkään muuttaa toimintaansa ympäristön mukaan mikäli se ei pysy perillä ympäristön tilasta.

Tällaisesta monoliittisesta kokonaisuudesta on loistava esimerkki ”älytalo”. Se on valtavasta laitemäärästä ja monituisesta eri ohjelmistosta muodostuva monoliittinen verkottunut kokonaisuus joka mukautuu käyttäjän tilanteeseen. Konseptina tällainen palvelu kuulostaa houkuttelevalta ja loisteliaat markkinointivideot saavat sen näyttämään taianomaiselta. Laajoissa ohjelmistoissa on kuitenkin laajat ongelmat. Jokaista toiminta-aluetta vastaa omat ohjelmistot omine mahdollisine bugeineen. Jokaisessa laitteistossa on omat tietoturvariskinsä. Usein nämä kokonaisuudet ovat markkinointiedun säilyttämiseksi suljettuja laitteistoja ja ohjelmistoja joihin käyttäjällä ei ole mahdollista syvällisesti tutustua. Kuten viime vuosina esille tulleista ongelmista (spectre, meltdown, equifax tietovuoto, ym.) on tullut selville, ohjelmistot eivät ole koskaan turvassa ulkoisilta hyökkäyksiltä ja edes laitteisto, jolla ohjelmistot pyörivät eivät ole virheettömiä. Tästä seuraa että muokkautuvat, laajat ohjelmistokokonaisuudet ovat erityisen herkkiä ulkoisille hyökkäyksille ja tiedonkeruun väärinkäytölle. Onko näin ollen kannattavaa ulkoistaa käyttökontekstin vastuu ohjelmistolle sen sijaan että siitä huolehtisi itse?

Kannatan tietotekniikassa mekaanista lähestymistapaa. Siinä missä raivaussahassa on käyttöohjeet ja turvallisuuden huolehtiminen onnistuu ymmärtäen laitteen toiminnallisuuden, toivon tietotekniikan ymmärtämistä käyttöohjeineen sen sijaan että toiminnallisuus piilotetaan käyttäjältä toiminnan helpottamisen varjolla. Näin olisi myös helpompi ottaa vastuuta tietoturvasta kun tietotekniikka ei olisi vain taikalaatikoita.

Name:

Comment:


COMMENTS: